* گز 40% مغز پسته انگبینی شیرخشتی نیکومنش *

گزسنتی و بدون هیچگونه ماده شیمیایی و 100% طبیعی

هدیه ای نمونه، سنتی، شیک، جذاب و ارزنده برای آنان که دوستشان دارید.

طراحی سایت : پیام گستر