خط مشی کیفیت

مجموعه گزنیکومنش موارد ذیل را در انطباق با اهداف تجاری مجموعه مبنی بر حضور قوی و موثر در بازار رقابت داخلی و خارجی، افزایش بهره وری و گسترش سهم بازار اعلام می دارد:

  • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
  • بهبود مستمر کیفیت گز با حفظ ترکیبات کاملا طبیعی و غیر شیمیایی
  • افزایش رضایت مشتری
  • تامین ایمنی و بهداشت محصولات تولیدی مطابق با قوانین و استانداردهای بهداشتی و غذایی جهت حفظ سلامت مشتریان

این خط مشی بنا به نیاز جهت تداوم، مورد بازنگری قرار می گیرد.

طراحی سایت : پیام گستر