سه اصل روشنگر راه ماست 
صداقت
مشتری مداری
کیفیت


مجموعه گز نیکومنش که با تفکر دانشجویی و بدون هیچ گونه تسهیلات از بانک و موسسه ای راه اندازی شد تا با تلاش و استمرار خستگی ناپذیر در جهت بهبود مستمر و رضایت مشتری گام بردارد.

تولید اصلی شرکت انواع گز و سوهان مخصوص نیکومنش است.

فناوری تولید گز براساس نوآوری و بهبود مستمر، برگرفته از تجارب و دانش منطقه ای جهت تولیدات 100% طبیعی ویژگی ممتاز ما بوده و شرکت با به کارگیری فناوری های جدید در جهت به روز رسانی و افزایش کارایی تلاش گسترده
 ای دارد.
اینجا این باور که ما در کار خود بهترین هستیم مستلزم توسعه مستمر امکانات و تجهیزات تولیدی است.
شرکت با ایجاد تنوع منطقی جذاب، کارآمد و مدرن رضایت مشتریان خود را ارتقاء و مشتریان وفادار جدید ایجاد میکند.
افزایش مستمر رضایت مشتری با ایجاد مکانیسم حفظ و ارتقاء کیفیت محصول پشتیبانی می شود.
نوآوری، خلاقیت و افزایش مستمر بهره وری زمینه های توسعه و گسترش پایدار و سریعتر بازار و رضایت مشتری را فراهم می آورد.
مشتریان خارجی نیز باید مطمئن باشند که ما دانش و تجربه تولید در خارج از مرزهای خود را داریم و در صورت ضرورت به آن اقدام 
می کنیم.
تربیت نیروی انسانی موثر و کارآمد و رعایت استانداردهای قانونی نظام مهارتی کشور و ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ثروت از طریق گسترش واحد تحقیق و توسعه در چارچوب شهرک علمی تحقیقاتی و بهره مندی شرکت از دانش روز، پشتوانه منابع و سرمایه های انسانی شرکت است.
ما به دنبال اشتغال شایسته وپایدار، حفظ ایمنی، سلامتی و شخصیت کارمندان و فعالان در شرکت هستیم.
قوانین موضوعه و متعارف کشور و منطقه حوزه فعالیت شناسایی و رعایت می گردد و با ایجاد مکانیسمی شفاف و صادقانه در بخش های مدیریتی، کیفیتی و مالی حمایت می شود. حفظ محیط زیست بعنوان یکی از دغدغه های ذینفعان بویژه مشتریان و ارگانهای نظارتی در تمامی فعالیت های شرکت مدنظر و موثر بر تصمیمات است.
برای ایجاد مسیری پایدار همواره و پیش برنده نیازمند ایجاد توان اقتصادی موثر، انباشت سرمایه و تامین مدرن منابع مالی هستیم. شرکت سود کم پایدار را به سود بالا و گذرا ترجیح میدهد، ولی برای تامین سودهایی که جذاب برای سرمایه گذاران باشد  برنامه ریزی مینماید.
در تمامی این چرخه رضایت الهی که از طریق حفظ  مرزها و محدوده های اخلاقی، شرعی و دینی به دست می آید، کرامت انسانی و تلاش در حفظ محیط زیست مورد توجه شرکت است.

بیانیه چشم اندار گز نیکومنش در افق 1396:
کسب جایگاه قدرتمندترین تولیدکننده گز در بازار ملی و تبدیل شدن به معتبرترین برند محصولات فراسودمند ایرانی در بازار خارجی 

مدیرعامل گز نیکومنش اصفهان: جناب آقای علیرضا جعفری

 
طراحی سایت : پیام گستر